در حالتی که کارتان با ماشین تمام شده (در حالت رفتن به منزل) ماشین را قرار دهید.

کلیه لامپها را خاموش نمایید.

۱ – بستن تمامی درب ها + صندوق عقب ماشین

۲ – یک عدد لامپ کوچک ۵وات(W) از نوع چراغ رهنما تهیه کنید و مراحل زیر را انجام دهید.

۳ – کابل جریان مثبت باطری را از محل اتصال آن به باطری ماشین جدا کنید.

۴ – کابل جریان مثبت را با دست به بدنه لامپ چسبانده و ته سربی مانند لامپ را به قطب مثبت باطری (توجه: قطب مثبت) بزنید.

برای مدت خیلی کوتاهی (دو تا سه ثانیه) لامپ بصورت خیلی ضعیف روشن شده و سپس خاموش خواهد شد.

در نتیجه: خودرو در حالت ساکن برق دزدی ندارد.

اما اگر لامپ بصورت روشن باقی بماند یعنی خودرو برق دزدی دارد و در اولین فرصت به مکانیکی مراجعه تا برق دزدی ماشین را برطرف نماید.